www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2010/1 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2010/1

Proberme to…

:: Proberme to

Maďarské osudy na západ od Moravy

:: Maďarská národnost je hodnota - s Tamásem Csémym rozmlouval János Kokes

Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

:: Kornélia Dienes - Vatikánský rozhlas hlásí
:: László Tőkés o vyrovnání se s minulostí

Maďaři a Češi - minulost a přítomnost

:: Pál E. Fehér - Zapomenutý rozhovor s K. Čapkem
:: RE: větší pozornost jazykům menšin

Od Prahy po Bukurešť

:: Hunčík: 10-15 procent Slováků je proti Maďarům
:: Veronika Erdélyi - Svadba pod Zoborem
:: Ferenc Garzó - Dělo Árona Gábora se vrátilo
:: Tamás Andrik - Vzpomínání s nadějí

Polička knih

:: Lajos Csémy - Díky Trianonu

Pohledy do minulosti

:: István H. Tóth - Příchod Maďarů do vlasti
:: György István Palágyi - Menyhért Palágyi

Film, divadlo, TV

:: Vyznamenání Jancsóa v Bratislavě

Sport, humor, zajímavosti

:: István H. Tóth - Čas a kalendář
:: Géza Balázs - Maďarská pálenka

Soudobá maďarská literatura

:: Alžběta Vaculíková- Háy János

Česká literatura

:: Margit Zádor - Zdeněk Svěrák
:: Zdeněk Svěrák - Horká neděle

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «

 

(TÜ)KÖRKÉP 2010/1
(příloha)

Svaz Maďarů

:: Výroční schůze v Praze
:: Takový byl 19. Maďarský ples v Praze
:: Výroční schůze v Brně
:: Erkelův rok v ČR zahájen

Civilní svet

:: Katalin Kecskés - pěvecký sbor Mill Do(re)mi
:: László Kocsis - 20 let hnutí Soužití

Dozvěděli jsme se

:: Dozvěděli jsme se

Soukromé dějiny

:: Taťána Poljaková - Rodinné historky

Nalezli jsme to v brašně

:: Milé děti!

Inzeráty

:: Předplatné