www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2010/3 resumé

České resumé

 

Třetí letošní číslo časopisu Prágai Tükör v rubrice Maďarské osudy od Moravy na západ přináší rozhovor s Jaroslavem Fialou, který se narodil v národnostně smíšené česko-maďarské rodině na východním Slovensku. Dozvíme se o jeho životních osudech, o bezproblémových vztazích v rodině, o vztahu k oběma jazykům a kulturám. Po změně režimu se Jaroslav Fiala přestěhoval do Prahy, kde se přimkl k maďarské komunitě a stal se aktivním a významným představitelem Svazu Maďarů. Prezentuje také své názory na činnost svazu.

Rubrika Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je plně věnována stému výročí narozenin významného turkologa a profesora Karlovy University v Praze Józsefa Blaskovicse. Jeho život a dílo přbližují jeho žáci Ernő Ozogány a László Kocsis.

O vzpomínkových akcích při příležitosti výročí úmrtí hraběte Jánose Esterházyho, předního předválečného maďarského politika na Slovensku v moravském Mírově informuje Anna Rákóczi. Materiál je otištěn v rubrice Maďaři a Češi - minulost a přítomnost.

Rubrika od Prahy po Bukurešť informujeme o výsledcích letošních parlamentních voleb v Maďarsku, v České republice a na Slovensku. Informujeme také o prvních rozhodnutích nové maďarské vlád.

Rubrika Film, divadlo televize píše o mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

Moderní maďarskou literaturu reprezentuje spisovatel Attila Bartis. Autorem článku a překladu je Alžběta Vaculíková.

Českou literaturu v časopisu představuje povídka Jiřího Hájíčka. Přeložila jí renomovaná překladatelka Margit Zádor.

Příloha Tükörkép přináší článek a fotoreportáž ze zahájení letošní lázeňské sezony v Teplicích, informuje o akci základní organizace Svazu v Plzni a přináší další díl rodinných historek Tatiany Poljakové.

Součástí přílohy je rovněž tradiční rubrika s materiály pro děti.