www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2010/3 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2010/3

Proberme to…

:: Proberme to

Maďarské osudy na západ od Moravy

:: Našim mořem byla řeka Tisa - s Jaroslavem Fialou rozmlouval János Kokes

Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

:: Centenárium narození Józsefa Blaskovicse

Maďaři a Češi - minulost a přítomnost

:: Vzpomínka na Jánose Esterházyho v Mírově
:: Pražská konference o Trianonu bez Maďarů

Od Prahy po Bukurešť

:: Volby v Maďarsku, v ČR a na Slovensku
:: Den národní soudržnosti

Polička knih

:: Maďarští spisovatelé a umělci z Horních Uher

Pohled do minulosti

:: István H. Tóth - Lucemburkové a Hunyadiovci

Film, divadlo, TV

:: Karlovy Vary 2010
:: Umřel Ferenc Kállay

Sport, humor, zajímavosti

:: István H Tóth - Kalendář
:: Dům Rodostó v Košicích stále populárnějsí

Soudobá maďarská literatura

:: Alžběta Vaculíková - Attila Bartis

Česká literatura

:: Margit Zádor - Jiří Hájíček
:: Jiří Hájíček - Melancholické lístečky

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «

 

(TÜ)KÖRKÉP 2010/3
(příloha)

Svaz Maďarů

:: Magda Smejkal - Znovu v Teplicích
:: Urovnejme konečně naše záležitosti

Civilní svět

:: Éva Weszely - Zájezd plný podnětů
:: Nová vystoupení sboru Mille Do(re)Mi
:: Vzpomínková oslava na Svatého Štěpána

Dozvěděli jsme se

:: Dozvěděli jsme se

Soukromé dějiny

:: Taťána Poljaková - Rodinné historky
:: András Detviansky - Pohled do minulosti

Nalezli jsme to v brašně

:: Milé děti!

Inzeráty

:: Předplatné