www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2011/1 resumé

České resumé

 

První letošní (2011) číslo časopisu Prágai Tükör v rubrice Maďarské osudy od Moravy na západ přináší rozhovor s Bélou Szaló, který žije v Praze od roku 1969. Nejdřív jako student ČVUT a aktivní člen studentského spolku Ady Endre, později jako manažér energetické firmy. Počátkem devadesátých let spoluzakládal Svaz Maďarů žijících v českých zemích a od počátku se zúčastní činnosti svazu. V rozhovoru mluví zejména o svém životě v českém prostředí, kde neměl konflikty pro svou národnost, a také o svých zájmech.

Podává také svědectví o atmosféře sedmdesátých a osmdesátých let ve společnosti a ve studentském spolku Ady Endre v Praze.

Úvodník časopisu se zamýšlí nad tím, jak by měla být organizována maďarská menšina v České republice, zda je lepší mít jednu organizaci, či více organizací. Podle autora o tom musí rozhodnout samotní Maďaři, respektivě jejich zájmy a požadavky.

V rubrice Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku uveřejňujeme další část z připravované knihy o studentském spolku Ady Endre v Praze, jejíž autorem je renomovaný maďarský publicista na Slovensku Tihamér Lacza.

Rubrika Polička knih přináší další část seriálu Kláry Truchlé o vzácných maďarských knihách a písemnostech v pražském Klementinu.

O maďarských dějinách 18. století pojednává rubrika Pohled do minulosti. Autorem článku je profesor István H. Tóth.

Moderní maďarskou literaturu představuje portrét Zsuzsy Rakovské, zatímco českou literaturu reprezentuje portrét a povídka Jaroslava Seiferta. Materiál přiravila známá maďarská překladatelka české literatury Margit Zádor.

Příloha Tükörkép přináší článek o jubilejním 20. Maďarském plese v Praze, a informuje o vzpomínkové oslavě k 163. výročí maďarské revoluce z roku 1848.

Součástí přílohy je rovněž tradiční rubrika s materiály pro děti.