www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2011/1 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2011/1

Proberme to…

Maďarské osudy na západ od Moravy

:: Chtěl jsem být i hercem
:: s Bélou Szalóm rozmlouval János Kokes

Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

:: Tihamér Lacza - Z historie AED

Maďaři a Češi - minulost a přítomnost

:: Památky „vyhnání Čechů” v muzeu

Od Prahy po Bukurešť

:: Maďaři požadují autonomii
:: Rodí se strategie pro menšiny
:: Památníku z Verecke je 15 let

Polička knih

:: Klára Truchlá - Hungarika v Klementinu
:: Proč zajímá Rusko Trianon?

Pohled do minulosti

:: István H. Tóth - Dějiny Maďarska v 18. století

Film, divadlo, TV

:: Historie vyhnání a lásky

Sport, humor, zajímavosti

:: Ernő Ozogány - Zoltán Bay

Soudobá maďarská literatura

:: Alžběta Vaculíková - Zsuzsa Rakovszky

Česká literatura

:: Margit Zádor - Jaroslav Seifert
:: Jaroslav Seifert - Povídky

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «

 

(TÜ)KÖRKÉP 2011/1
(příloha)

Svaz Maďarů

:: Taťána Poljaková - O Tükör
:: István H. Tóth - 20. maďarský ples v Praze

Civilní svět

:: Vzpomínka na hrdiny boje za svobodu
:: Vzpomínka na sikulské hrdiny v Telnicích

Dozvěděli jsme se

:: Dozvěděli jsme se

Soukromé dějiny

:: Taťána Poljaková - Rodinné historky
:: Taťána Poljaková - Vzpomínky

Nalezli jsme to v brašně

:: Milé děti!

Inzeráty

:: Předplatné