www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2011/2 resumé

České resumé

 

Druhé letošní číslo časopisu Prágai Tükör v rubrice Maďarské osudy od Moravy na západ přináší rozhovor s novým ředitelem Maďarského kulturního střediska v Praze. Róbert Szemán Kiss zastával tuto pozici již v letech 2000-2005. V rozhovoru mluví jak o svých dosavadních zkušenostech v Čechách, tak i o nových plánech pro příští pětileté období. Jako zkušený slovakista a bohemista vyslovuje se také k různým problémům obou společenství a kultur, a má zajímavé postřehy ohledně rozdílů mezi životem v Maďarsku a v Čechách. Podrobně vzpomíná i na své dětství a mládí na studiích v Budapešti. Za svůj hlavní cíl v práci považuje posíleni středoevropské indentity.

V rubrice Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku uveřejňujeme další část z připravované knihy o studentském spolku Ady Endre v Praze, jejíž autorem je renomovaný maďarský publicista na Slovensku Tihamér Lacza.

Rubrika Polička knih přináší další část seriálu Kláry Truchlé o vzácných maďarských knihách a písemnostech v pražském Klementinu.

O maďarských dějinách 18. a 19. století pojednává rubrika Pohled do minulosti. Autorem článku je profesor István H. Tóth. Článek je věnován zejména období osvícenectví.

O návštěvě maďarského prezidenta Pála Schmitta v České republice informujeme v rubrice Maďaři a Češi - minulost a přítomnost.

Rubrika od Prahy po Bukurešť informuje o nové maďarské ústavě.

Rubrika Film, divadlo televize píše o mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

Moderní maďarskou literaturu reprezentuje spisovatel Gábor Németh. Autorem článku a překladu je Alžběta Vaculíková.

Českou literaturu v časopisu představuje povídka Arnošta Lustiga. Přeložila jí renomovaná překladatelka Margit Zádor.

Příloha Tükörkép přináší článek a fotoreportáž o kulturním odpolednu s názvem Souznění, o masopustu v maďarském klubu v Ostravě a přináší také další díl rodinných historek Tatiany Poljakové.

Součástí přílohy je rovněž tradiční rubrika s materiály pro děti.