www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2011/2 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2011/2

Proberme to…

:: Proberme to

Maďarské osudy na západ od Moravy

:: Chtěl bych posílit středoevropské vědomí... - s Róbertem Szemánem Kissem rozmlouval János Kokes

Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

:: Tihamér Lacza - Historie AED v Praze

Maďaři a Češi - minulost a přítomnost

:: Maďarský prezident navštívil ČR
:: Maďarská vyznamenání v Praze

Od Prahy po Bukurešť

:: Zabraňme poklesu počtu Maďarů
:: Volební kongres SMK
:: Nová maďarská ústava

Polička knih

:: Hungarika v Karolinu
:: Slovenští Maďaři v roce 1938

Pohled do minulosti

:: István H. Tóth - Maďarské dějiny

Film, divadlo, TV

:: István Szabó v Karlových Varech

Sport, humor, zajímavosti

:: Ernő Ozogány - Samuel Lányi

Soudobá maďarská literatura

:: Alžběta Vaculíková - Gábor Németh

Česká literatura

:: Margit Zádor - Arnošt Lustig
:: Arnošt Lustig - Povídky

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «

 

(TÜ)KÖRKÉP 2011/2
(příloha)

Svaz Maďarů

:: Taťána Poljaková - Masopust v Ostravě
:: Éva Weszely - Souznění 2011.

Civilní svět

:: Divadlo Teátrum v Praze
:: Pietní akt v Zlaté Koruně

Dozvěděli jsme se

:: Dozvěděli jsme se

Soukromé dějiny

:: Taťána Poljaková - Rodinné historky

Nalezli jsme to v brašně

:: Milé děti!

Inzeráty

:: Předplatné