www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2012/5 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2012/5

Proberme to…

Maďarské osudy na západ od Moravy

:: Pozitívní přístup mi pomohl k začlenění - s Attilou Detáry rozmlouval János Kokes

Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

:: Vzpomínka na Pétera Rákose v Budapešti
:: Maďarské vyznamenání české etnoložce

Maďaři a Češi - minulost a přítomnost

:: Budapešť a Praha by posoudily minulost
:: Purkyně a Maďaři
:: O Benešových dekretech v Bruselu

Od Prahy po Bukurešť

:: Maďarské menšinové minimum na Slovensku
:: Také v Srbsku klesl počet Maďarů

Polička knih

:: Vánoce

Pohled do minulosti

:: Ilona Zrínyi

Film, divadlo, TV

:: Film a Ladislavu Kubalovi
:: 7 dní hříchu

Sport, humor, zajímavosti

:: Muzeum nepotřebných věcí
:: Nepovedené plány
:: Veselé sochy v Bratislavě

Soudobá maďarská literatura

:: Zsófia Bán

Česká literatura

:: Margit Zádor - Irena Hejdová
:: Irena Hejdová - Svátky neklidu

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «

 

(TÜ)KÖRKÉP 2012/5
(příloha)

Svaz Maďarů

:: Výročí v Ostravě
:: Úspěšný večer operety v Ostravě

Civilní svět

:: Návštěva velvyslance ve Svazu Maďarů
:: Národní svátek Maďarska v Praze

Dozvěděli jsme se

:: České a maďarské platy

Soukromé dějiny

:: Rodinné historky
:: Návštěva Štúrova

Nalezli jsme to v brašně

:: Od vánoc do silvestra

Inzeráty

:: Předplatné