www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2006/1 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2006/1

Úvodem

:: Prágai Tükör číslo 2006/1

Rozhovor s…

:: „Zachování identity maďarské menšiny v České republice je velice důležité…” Pražský rozhovor s László Sólyomem, prezidentem Maďarské republiky (János Zoltán Kokes)

Aktuálně

:: Margit L. Erdélyi: Nová univerzita v proměnlivé oblasti vysokoškolského vzdělávání - Univerzita Jánose Selye

Naše dějiny

:: „Je mnoho neprobádaných oblastí v historii maďarské menšiny na Slovensku” (Rozhovor Jánose Zoltána Kokese s historikem Attilou Simon)

O jazycích - o našem jazyce

:: Lajos Mizser: Česká příjmení v Podkarpatské Rusi

Panorámá esejů

:: Lubomír Martínek: Přistěhovalci, vystěhovalci, usedlíci - Úvod do geometrie odchodů a příchodů Ottó Szabó: …obraz a obluda

Trocha literatury

:: Básně Endre Adyho ze sbírky Új versek

Vzpomínka na Petra Rákose

:: Ferenc Boros: Setkání s Petrem Rákosem před 52 lety

Setkání kultur

:: Éva Blaskovics: O novém kulturním týdeníku A2
:: Jiří Cieslar: Nepohřbený muž
:: Stanislav Buzek: Dny evropského filmu
:: Rozhovor Stanislava Buzka a Radima Valaka s filmovým režisérem Attilou Mispálem
:: Malvína Toupalová: Distrikt!

Ukázky z české literatury

:: Margit Zádor: Michal Viewegh
:: Michal Viewegh: Záhada

Paběrkování

:: Bohumil Doležal: O pražské návštěvě László Sólyoma

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «

 

(TÜ)KÖRKÉP 2006/1
(příloha)

Svazová mozaika

:: Éva Weszely: Výroční schůze v plzeňské organizaci Svazu Maďarů
:: Attila Detáry: Výroční schůze v brněnské organizaci Svazu Maďarů
:: Katalin Varga: O kulturních aktivitách teplické organizace Svazu Maďarů v roce 2005
:: András Detviansky: Příjemné klubové setkání
:: Programy místních organizací Svazu Maďarů na jaro roku 2006

Spolek Iglice

:: Programy spolku Iglice

Na návštěvě

:: Éva Weszely: Rozhovor s plzeňskou podnikatelkou Terezou Komorousovou
:: Éva Blaskovics: Příjemný ostrůvek v centru Prahy - prodejna „Iparos“

Věda na každý den

:: Attila Detáry: Výsledky soutěže o nejpopulárnější knihu „A Nagy Könyv“
:: István György Palágyi: Světové vědecké fórum v Budapešti

Soukromé dějiny

:: Taťjána Poljaková: Rodinné historky

Dětské stránky

:: Sestavila Tímea Moravcsík