www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2013/4 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2013/4

Proberme to…

Společnost-kronika

:: Kulturně-vzdělávací tábor 2013
:: Zemřel Árpád Duka-Zólyomi
:: Návštěva z Makó v Severní-Moravě
:: Den svatého Štěpána v Praze

Češi a Maďaři

:: István Széchenyi a Češi
:: Česká a maďarská partnerská města v Tatě
:: Probouzí se moravská identita?

Karpatská kotlina

:: Jak dál Maďaři na Slovensku?
:: Zemřel Tamás Katona
:: Památník Verecke hlídá kamerový systém
:: Gombaszög a Martos

Maďarské památky v Čechách a na Moravě

:: Západní Čechy

Pohled do minulosti

:: Manželky: Rákóczi Györgyné
:: Vzpomínka na Gábora Bethlena

Kultura-média

:: V Karlových Varech zvítězil maďarský film
:: Před 20 lety zemřel Elmar Klos
:: Na náměstí v Temešváru se vrátí „socha hanby”
:: Když Pécs, tak keramika Zsolnay

Zajímavosti, sport, humor

:: Prostředky zastrašování
:: Na plachetnici kolem Země

Soukromé dějiny

:: Rodinné historky

Dozvěděli jsme se

:: Vietnamci a Bělorusové v radě pro menšiny

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «