www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2014/1 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2014/1

Proberme to…

Společnost-kronika

:: Konference o výuce maďarštiny v Praze
:: Jednali maďarští lékaři v ČR
:: Soužití MNS 2013
:: Společnost Artúra Görgeyho v 2013
:: Po výroční schůzi v Plzni
:: Maďarský ples v Praze

Češi a Maďaři

:: Lékař z Moravy v čele nemocnice Rókus

Karpatská kotlina

:: Středoevropský rok Maďarska byl úspěšný
:: Maďaři ve světle sčítání lidu
:: Národní a sousedská politika
:: Když řeknu autonomie

Vědci, vynálezci, cestovatelé

:: Ányos Jedlik

Pohled do minulosti

:: Divoký život Borbály Cillei
:: Co se stalo v Madéfalva před 250 lety?

Kultura-média

:: Imre Papp
:: Posloucháte rozhlas
:: Zemřela legenda: Miklós Jancsó
:: Mihály Munkácsy

Zajímavosti, sport, humor

:: Vzniklo muzeum maďarského rocku
:: Muzeum Civitas Fortissima

Soukromé dějiny

:: Rodinné historky

Dozvěděli jsme se

:: Marie Terezie dostane v Praze sochu

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «