www.pragaitukor.com - Prgai Tkr

2002/4 tartalom

PR�GAI T�K�R 2002/4

Bemutatkozik

:: a Pr�gai T�k�r 2002/4. sz�ma «

:: G�l Jen�: B�cs� R�kos P�tert�l «
:: R�kos P�ter levele

Megk�rdezt�k

:: Forrai Krist�fot, a Magyar K�zt�rsas�g csehorsz�gi nagyk�vet�t

2-3 k�nyv

:: G�l Attila: A f�j� magyar pont (Eva Irmanov� k�nyv�r�l) «
:: R�nai Katalin: Utazunk, utazgatunk...

T�rt�nelm�nk

:: Zora Hlavi�kov�: Horthyr�l -- cseh szemmel

Nyelvekr�l - nyelv�nkr�l

:: E�ry Vilma: A csehorsz�gi magyarok nyelvhaszn�lata 2. «

Egy kis irodalom

:: Esterh�zy P�ter: Jav�tott kiad�s (r�szletek)

Kult�r�k tal�lkoz�sa

:: Szab� G. L�szl�: Egy sz�nh�zi legenda anat�mi�ja (besz�lget�s Sz�kely G�borral)
:: Jan Kalendovsk�: Mozaikdarabok a cseh-magyar sakk-kapcsolatok t�rt�net�b�l
:: Hars�nyi Zolt�nn�: S�le L�szl� -- Juki V�lipakka (interj�)
:: Pavel Novotn�: Remet�k az id� metamorf�zis�ban

M�di�kok

:: Svoboda R�bert: Klubd�lut�nok

Aktu�lis

:: P�nzes T�mea: K�z�p-eur�pai �llamok dilemm�i (besz�lget�s George Sch�pflinnel)
:: Kokes J�nos: Magyarok Csehorsz�gban a 2001-es n�psz�ml�l�s t�kr�ben «

Szemelv�nyek a cseh irodalomb�l

:: Z�dor Margit: Franti�ek Langer
:: Franti�ek Langer: Vid�m k�rtsz�

:: Szerkeszt�s�gi posta

:: Cseh resum�

:: Angol resum�

:: E sz�munk szerz�i «

 

(T�)K�RK�P 2002/4

Szervezeti mozaik

:: Kuczman Mikl�s: Egy kellemes h�tv�ge Budapesten
:: Tary Zolt�n: Helyzetjelent�s Teplitzb�l «
:: Csandal Zsolt: Dics� d�ntetlen Nig�ria ellen �s egy�b h�stetteink
:: B�tyai Erzs�bet: M�vel�d�si t�bor Medlovban

Sz�cs�

:: (T�)K�rk�rd�s: Pilseni v�lem�nyek a Pr�gai T�k�rr�l (Weszely �va)

A technika �s tudom�ny t�rt�net�b�l

:: M�sz�ros D�nes: A "Carburator" sztori «

Esem�nyek

:: Kokes Zolt�n: Magyar siker a szlov�kiai v�laszt�sokon
:: Holl� Csaba: Vissza a v�rosba
:: R�nai Katalin: "�lmok �lmod�i -- vil�grasz�l� magyarok"
:: Kokes Zolt�n: �jabb m�dos�t�sok el�tt a st�tust�rv�ny

Arck�pcsarnok

:: Weszely �va: Besz�lget�s Gross Istv�n nemzetk�zi sakkmesterrel

B�ng�szde

:: A szuver�n ember lelkiismerete (�j Sz�)
:: B�cs� R�kos P�tert�l (N�pszabads�g)
:: K�z�p-Eur�p�r�l -- Pr�g�ban (�j Sz�)

P�ly�zatok, felh�v�sok

:: A Magyar Ford�t�h�z Alap�tv�ny p�ly�zati felh�v�sa

:: Az alapszervezetek �s a PMKK programjai